Přejdi na obsah Přejdi na navigaci
Přihlášení na kurzy Intelligent Training System

Naše filosofie

Lidské tělo disponuje nezměrným potenciálem. Za určitých podmínek je schopné dosahovat neuvěřitelných výkonů. Tanečníci break dance (street dance) na nás působí dojmem, že snad ani nemohou mít klouby v těle, a že pro ně neplatí zemská gravitace. A stačí chvíli sledovat extrémní parkuristy či vrcholové gymnasty a jsme téměř nuceni v podvědomí předefinovat domnělé limity lidského těla. Ano, domnělé! Jsou to ty limity, které nám byly vštípeny jinými lidmi - teoretiky. Zakazují nám v nich dřepy či rotace páteře a označují je za nepřirozené pohyby. Funkční rozsahy atletů či plavců zaškatulkovali jako škodlivou hypermobilitu a varují před ní všechny sportovce praktikující strečink. Preventivně staví i naprosto zdravého člověka do role polovičního mrzáka, záměrně degradují jeho funkce a zříkají se využití doposud funkčních systémů. Sestavují seznamy zakázaných pohybů a vědecky si je obhajují. Ve všech těchto obhajobách můžete nalézt společný jmenovatel: „Když se tělo nebude hýbat, nemůže si v pohybu ublížit“.

Functional Academy se snaží tyto bariéry bořit. Usilujeme o to, aby odborná i laická veřejnost přistupovala k lidskému tělu jako k jednomu funkčnímu celku. Aby byly základní tréninkové principy chápány z globálního hlediska a maximálně využívaly potenciálu organismu jako celku. Aby nebyly primárně zaměřeny na dílčí segmenty či funkce.

Naše programy jsou postaveny stejnou měrou na našem odborném vzdělání, na vlastní praxi dlouholetých vrcholových sportovců a taktéž na bohaté praxi s našimi klienty všech výkonnostních úrovní. Na našich školeních neuslyšíte jedinou informaci, kterou bychom neměli ověřenou v praxi. Všechny informace nejen vysvětlíme, ale jsme schopni je i demonstrovat v praxi a předat klientovi takovou formou, aby byl schopen s nimi sám dále pracovat. Zakládáme si na srozumitelném propojení teorie i praxe do logického celku. Naše školení nejsou pouze o tréninku. Jsou i o výživě, životosprávě, bioenergetice, regeneraci. Zahrnují také základy anatomie a fyziologie, biomechaniku a spoustu dalších oborů. Budeme do nich společně nahlížet, brát si z nich užitečné informace a nacházet mezi nimi souvislosti.

Je nám ctí (a zároveň uznáním našich kvalit), že můžeme lektorsky spolupracovat s předními českými tělovýchovnými fakultami a řadou vrcholových sportovců.